Yurt Dışı Fuarların Desteklenmesi

  • YURT DIŞI FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Amaç: KOBİ, SDŞ’ler (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) ve diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımının artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar, SDŞ’ler, yurtdışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler. Desteklenecek Faaliyetler: Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları, Organizatörün desteklenmesi, Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları.

Başvuru Süresi: Fuar bitimini takiben 3 (üç) ay içinde yapılmalıdır.

Sağlanan Destekler A) Milli Katılımların Desteklenmesi Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin ve katılımcıların görevlendireceği en fazla 2 (iki) temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının % 50’si katılımcıya ödenmektedir.

Destek tutarı;

  • Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım (yetkili yabancı organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı fuarlar) veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Türk organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı fuarlar) olması halinde 10 bin dolara kadardır.

Sektörel nitelikli Milli Katılım (Yabancı organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı sektörel fuarlar), Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar (Türk organizatörlerin düzenlediği, katılımcıların en az %20’sinin yabancı olduğu sektörel fuarlar) veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Türk organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı sektörel fuarlar) olması halinde ise 15 bin dolara kadardır.

  1. B) Organizatörlerin Desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen organizatörün, fuarı tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği defile, fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl, reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık vb. 20 m2’lik info stand harcaması desteklenmektedir.

  • Genel nitelikli fuarlarda % 75 80 bin dolar
  • Sektörel nitelikli fuarlarda % 75 120 bin dolar

Sektörel nitelikli fuarlarda yukarıdaki destek miktarına ilave olarak; Ekonomi Bakanlığı’na sunulacak tanıtım projesine ön uygunluk alındıktan sonra harcamaların % 75’ni geçmemek üzere 80 bin dolara kadar ek destek alınabilmektedir.

  1. C) Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde katılımcının organizatöre boş stand ve nakliye harcamaları ile katılımcının görevlendireceği en fazla 2 (iki) temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının % 50’si 15 bin doları aşmamak üzere ödenir.

Boş tand kirası Nakliye Har.
Firma ve Kurumlar % 50 % 50
SDŞ’ler % 100 % 75

İhracatçı Birliklerince belirlenen, TİM İCRA Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar desteklenmektedir.

PERS DANIŞMANLIK