Duyurular

Check out our Latest News!

Aralık 2022

KKYDP 2022-2023 BAŞVURU DÖNEMİ HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI

​I – EKONOMİK YATIRIMLAR Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili olarak; 2020/24 - Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış ve 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlenmiştir. 29...

2022 – EMEK YOĞUN SEKTÖRLER İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAMIN KÜNYESİ PROGRAMIN ADI:Emek Yoğun Sektörler için Finansman Desteği Programı 14 PROGRAMIN AMACI Programın amacı, TRB2 Bölgesi’nde emek yoğun sektörlerde üretimin ve istihdamın artırılmasını, yeni yatırımların yapılmasınıveya bu alanda üretim yapan firmaların mevcut kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak 2022 yılında Finansman Desteği Programı uygulanacaktır. TRB2 Bölgesi’nde Bitlis, Muş ve Van illerinde istihdama en çok katkı sağlayan tekstil ve hazır giyim ile ayakkabı imalatı sektörleri ve Hakkâri...

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) Yatırımlarında Yararlanılabilecek Teşvikler

Fosil kaynaklı enerji maliyetlerinin yükselmesi ve fosil yakıtların tabiata olumsuz etkileri sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi artmaktadır. Yenilenebilir kaynakların başında da güneş enerjisi gelmektedir. GES’ten elde edilen enerji bir taraftan maliyetleri düşürmekte diğer taraftan da Devlet tarafından çeşitli desteklerle teşvik edilmektedir. Bu çalışmada GES yatırımları konusunda Devlet tarafından sağlanan teşvik unsurları özetlenmektedir. GES Yatırımları ve Bölgesel Teşvikler Ülkemizde teşvik mevzuatının temelini 2012/3305 sayılı...

2022 Yılı Asgari Ücreti ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar

Özet Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 16.12.2021 tarihli kararıyla, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde; Yeni asgari ücretin brüt tutarı aylık 5.004,00 TL Asgari ücretin işverene maliyeti 5.879,70 TL Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 37.530,00 TL olmuştur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 17.12.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari...

ON BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

              Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)   ON BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.     Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihinde On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım...

Aralık 2021

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ

Teklif Çağrısı Duyurusu TEKLİF ÇAĞRISI KAPSAMI: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için toplam 70.000.000 Avro tutarındaki hibe desteğini aşağıdaki şekilde kullandıracaktır. Referans: TKYB/2021/FECP Öncelik 1: Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması Uygun Başvuru Sahipleri: Küçük Ölçekli İşletmeler (1–49...

Pandemiden Etkilenen İşletmelere 5 Milyar TL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOSGEB’İN YENİ PROGRAMINI AÇIKLADI MİKRO İŞLETMELERE 30, KÜÇÜK İŞLETMELERE 75 BİN TL 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ TAMAMI FAİZSİZ Tarih: 29 Nisan 2021 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı. Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler...

KOSGEB Spor ve Eğlence Eğitim Kurslarını da Destekleyecek

SGEB tarafından verilecek hizmet ve desteklere spor ve eğlence eğitim kursları da eklendi. KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında  Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOSGEB tarafından verilen hizmetler ve desteklerden yararlanacak KOBİ'lere, temel, orta ve yükseköğretimde verilen eğitimler haricindeki spor ve eğlence eğitim kursları...

PERS DANIŞMANLIK