Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

 • Amaç: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderlerinin karşılanmasıdır.
 • Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, SDŞ’ler, Üretici Dernekleri, vb.)
 • Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı

Desteğin Kapsamı: Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

 • Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt dışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
 1.  Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları
 2.  Proje Bazlı Yurt dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları
 3.  Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI Şirketlerin

 1.  Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı
 2.  Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim
 3.  Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
 4.  Dış Ticarette Fiyatlandırma
 5.  Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı
 6. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri
 7. Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri
 8.  Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
 9.  Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
 10.  Yenilikçilik ve Kümelenme

konuları ile Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen diğer konularda, Ekonomi Bakanlığından eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20 bin doları aşmamak üzere % 70’i desteklenir.

PROJE BAZLI EĞİTİM VE/VEYA DANIŞMANLIK PROGRAMLARI

İşbirliği Kuruluşlarının,

 1. a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi
 2. b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi
 3. c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı
 4. e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla % 75’i proje bazında 400 bin dolara kadar karşılanır.
 • Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir.

PROJE BAZLI YURT DIŞI PAZARLAMA VEYA ALIM HEYETİ PROGRAMLARI

 • İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen maksimum 5 (beş) adet yurtdışı pazarlama programları için her bir program bazında 150 bin dolara kadar (maksimum 10 (on) adet); Yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100 bin dolara kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla % 75’i karşılanır.
 • Ulaşım Giderleri
 • Konaklama Giderleri
 • Yurt dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri

PROJE BAZLI BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMI

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurtdışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

Şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar 3 (üç) yıl alacakları hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.

PERS DANIŞMANLIK