Teknik Müşavirlik Hizmetine Sağlanacak Destekler

YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Teknik Müşavirlik Şirketlerinin ve İşbirliği kuruluşlarının yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla desteklenmesi.

Destek Tutarı Kira: Kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında yıllık en fazla 40 bin dolar desteklenir.

İstihdam:

 1.  T.C. vatandaşı ( ve 4 senelik lisans mezunu) bir yöneticinin brüt maaşı % 50 oranında yıllık en fazla 60 bin dolar,
 2. T.C. vatandaşı bir büro elemanının brüt maaşı % 50 oranında yıllık en fazla 36 bin dolar desteklenir.

Danışmanlık: Yurtdışı ofisler için danışmanlık giderleri ile satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar % 50 oranında yıllık en fazla 30 bin dolar desteklenir.

Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri ve işbirliği kuruluşları Desteklenebilecek Ofis Sayısı ve Süresi En fazla 7 (yedi) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Başvuru: Şirketlerin yurtdışı ofisinin bulunduğu ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri/Ateşelikleri

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Sektörün ve Teknik Müşavirlik Şirketlerinin tanıtımına katkıda bulunmak.

Destek Tutarı

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 50 oranında yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenir.

Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Faaliyetler: Yurtdışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri, reklamlar, internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklam panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri v.b.

Destek Süresi: En fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazar açılımlarını desteklemek.

Destek Tutarı

Yurtdışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler % 70 oranında ve yurtdışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 dolar desteklenir.

Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri.

 Desteklenebilecek Faaliyetler:

Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıf uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 doları, gezi başına da 500 doları aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri.

Konaklama: Araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 150 doları geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri

Desteklenebilecek Pazar Araştırması Sayısı ve Ülke Sayısı: Her takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) adet yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir pazar araştırması gezisi coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede yapılabilir.

Destek Süresi: Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • FUAR DESTEĞİ (FUAR ORGANİZASYONU)

Desteğin Amacı: Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesinin desteklenmesi

Destek Tutarı

Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

 1.  Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurtdışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar % 70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75 bin dolar,
 2.  Fuar organizatörünün gerçekleştireceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler % 70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100 bin dolar ,
 3.  Organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20 bin dolar

Yararlananlar: Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri.

Desteklenebilecek Fuarlar: İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurtdışında düzenlenen fuarlar.

Destek Şartı: Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının (firma) iştirak etmiş olması şartı aranır.

Destek Başvurusu: Fuar açılış tarihinden en az 3 (üç) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • FUAR DESTEĞİ (FUAR KATILIMI)

Desteğin Amacı: Sektörün Uluslararası Fuarlara katışımının teşviki.

Destek Tutarı Metrekare üzerinden ödenen boş stand kirası, ulaşım (ekonomi sınıf uçak) ile konaklama giderleri % 50 oranında, fuar başına en fazla 15 bin dolar desteklenir.

Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Fuarlar: İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurtdışında düzenlenen fuarlar.

Destek Başvurusu: Fuardan en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa destek başvurusu yapılması ve ön onay alınması gerekmektedir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ (ORGANİZASYON)

Desteğin Amacı: Sektöre yönelik Seminer ve Konferanslar düzenlenmesinin desteklenmesi.

Destek Tutarı

Bakanlık tarafından görevlendirilen işbirliği kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek;

 1. Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurtdışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar % 70 oranında, organizasyon başına en fazla 70 bin dolar,

Destek Tutarı

 1.  Seminer, konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler % 70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100 bin dolar
 2. Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20 bin dolar

Yararlananlar: Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Fuarlar: Seminer veya Konferansın içeriği ile ilgili olarak Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir.

Destek Şartı: Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer / konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır.

Destek Başvurusu: Faaliyetin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ (KATILIM)

Desteğin Amacı: Sektörün Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımın teşviki.

 Destek Tutarı En fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri % 50 oranında, organizasyon başına en fazla 5 bin dolar desteklenir. Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Hizmetleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar

Katılım için Desteklenebilecek Seminer ve Konferanslar: Yurtdışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferanslar.

Destek Başvurusu: Fuar tarihinden en az 3 (üç) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,

 • MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYET DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Sektörün dış pazarları tanımasını ve dış pazarlara açılmasını sağlamak.

Destek Tutarı Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri % 50 oranında program başına 150 bin dolar kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı % 90 olarak uygulanır.

Destek Tutarı

 1. Ulaşım:
 2. Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri
 3. İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonu ile ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ulaşım, konaklama ve araç kiralama giderleri.
 4.  Konaklama: Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 150 doları geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
 5. Tanıtım ve organizasyon giderleri:
 6. Tercümanlık giderleri,
 7. Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
 8. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri,
 9. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
 10. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.

Yararlananlar: Sektörel Kuruluşların organizasyonunda; Sektörel Kuruluşlar, Teknik Müşavirlik Hizmetleri, Müteahhitlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Seminer ve Konferanslar: Heyet öncesinde Bakanlık’tan ön onay alınması gerekmektedir.

Destek Şartı: Bakanlıkça organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri hariç olmak üzere, en az 4 (dört) firmanın katılım sağladığı bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı desteklenebilir.

Destek Başvurusu: Heyet programı için program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • YABANCI KAMU GÖREVLİLERİ EĞİTİM DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Bakanlıkça yurtdışından davet edilen kamu görevlilerinin işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlere katılmaları amaçlanmıştır.

Destek Tutarı Yabancı katılımcıların uçak biletleri, konaklama ve eğitim giderleri %100 oranında ve organizasyon başına 75 bin TL tutarında karşılanır.

İ-    YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımlarının desteklenmesi.

Destek Tutarı

Yurtdışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin;

 1.  Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücreti giderleri,
 2. Konaklama: Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, Teknik Müşavirlik Şirketi başına günlük 150 doları geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri c) Eğitim: Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri

Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı: Ön onay verilen uluslararası kurslar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası kurslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Destek Başvurusu: Kurs başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • YAZILIM DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Yurtdışı projeleri kapsamında aldıkları ya da kiraladıkları yazılım ürünlerinin lisanlarına ilişkin harcamalar desteklenir.

 Destek Tutarı Lisans bedelleri %50 oranında, her bir yıl için 50 bin dolar desteklenir.

Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri.

 • MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DESTEĞİ

Destek Şartı: Yurtdışında üstlenilen projeler için Mesleki sorumluluk sigortası yükümlülükleri desteklenir.

 Destek Başvurusu: Poliçe alım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar tutarında karşılanır.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • ULUSLARARASI MESLEKİ YARIŞMALARA KATILMA DESTEĞİ

Desteğin Amacı: Şirketlerin uluslararası mesleki yarışmalara katılması desteklenir.

Destek Tutarı İki şirket çalışanı için masrafları %50 oranında ve maksimum 10 bin dolar tutarında desteklenir.

Yararlananlar: Teknik Müşavirlik Şirketleri

PERS DANIŞMANLIK