Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi

  • Amaç: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesi.
  • Yararlananlar: Tarım ürünleri ihracatçıları.
  • Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri göz önüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir.
  • Desteklenen Tarım Ürünleri: 2010/10 sayılı tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri.
  • Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
PERS DANIŞMANLIK