Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen sektörlerden bugüne kadar en çok hibe verilen sektör olan Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta tesislerinin kurulması ve yenilenmesi için hibeler verilmektedir.

Süt sektöründe desteklenen alt sektörler;

Süt ineği, Süt veren manda, Süt veren koyun, Süt veren keçi yetiştiriciliği mandıra projeleridir. Proje bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 50-70 i arasındadır.

Kırmızı et sektöründe desteklenen alt sektörler;

Sığır, Manda, Koyun, Keçi yetiştiriciliğidir. Proje bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 50-70 i arasındadır.

Kanatlı eti sektöründe desteklenen alt sektörler;

Broyler (et tavukçuluğu), Hindi, Kaz yetiştiriciliğidir. Proje bütçesi broyler (et tavukçuluğu) ve hindi için 5.000 € ile 250.000 €, kaz için 5.000 € ile 125.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 50-70 i arasındadır. Kaz TKDK tarafından ilk kez IPARD 2 ile birlikte desteklenmeye başlanmıştır.

Yumurta sektöründe desteklenen mevcut yumurta tavukçuluğu yapan tesisler için modernizasyon projeleridir. Proje bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Hibe oranı proje bütçesinin % 50-70 i arasındadır.

Hayvancılık projelerinde uygulanan istisnalar ile tüzel kişilere uygulanan % 50, gerçek kişilere uygulanan % 55 hibe oranı, proje yapan başvuru sahibinin 40 yaşın altında genç girişimci olmasıyla hibe oranı % 5, proje uygulama alanının dağlık alanda olmasıyla % 5 artmaktadır. Bu iki şartın birlikte sağlandığı durumlarda ise hibe oranı % 10 artmaktadır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün ortaklık payının %50’den fazla olduğu tüzel kişilikler için hibe oranı ise %60 tan başlamaktadır. Bu durumda diğer şartların da sağlanmasıyla hibe oranı % 70 e kadar çıkmaktadır. Kurulması planlanan modern ahır, ağıl ve kümeslerin tam kapasitede gerek duyduğu elektrik ihtiyacı kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmesi de proje kapsamında değerlendirilmekte ve aynı oranda hibe almaya hak kazanmaktadır.

Süt, kırmızı et, kaz ve hindi yetiştiriciliği için hazırlanan projeler yeni yatırımlar olabileceği gibi mevcutta bulunan eski yapılar için modernizasyonun yapılması ve yeni makine ve ekipmanın alınması uygun iken TKDK tarafından IPARD 2 dönemi ile desteklenmeye başlanan yumurta sektörü için mevcutta bulunan tesislerin modernizasyonu veyahut şehir içinde kalmış tesislerin kapasite artırımı yapmaksızın şehir dışına taşınmasıyla yeniden kurulumu desteklenmektedir.

Broyler tesisleri için yeni yatırım olarak Erzincan, Sivas ve Elazığ illeri hibe desteğinden faydalanırken, diğer illerde mevcut tesisleri için modernizasyon başvuruları yapabilmektedir.

IPARD projeleri ile desteklenen harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipmanların alınması, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir.

AB standartlarında modern tesislerin kurulmasının önünü açan, kendi yemini kendi yetiştiren, yüksek standartlarda hayvan refahı sağlanan barınaklar ile çiftçilerin elde ettiği gelirin arttırılması ve hayvan yetiştiriciliğinin güçlenmesi için verilen bu hibelerin yanı sıra IPARD projesi ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti de bulunmaktadır. TKDK ile protokol imzalayan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden de düşük faizli krediler kullanılabilmekte olup, İsteyen girişimciler Kredi Garanti Fonu desteklerinden yararlanabilmektedirler.

Destek Kapsamındaki İller; Ankara, Giresun, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Burdur, Erzincan, Samsun, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, Van, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa.

PERS DANIŞMANLIK