Tarım ve Balık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

TKDK Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD hibe destekleri kapsamında, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri Tedbiri ile Süt ve süt ürünleri, Kırmızı et ve kırmızı et ürünleri, Kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri, Su ürünleri ile Meyve ve sebze işlenmesi ve depolanması için hibe desteği vermektedir.

Süt ve Süt Ürünleri alt sektörleri; Süt işleyen işletmeler ve süt toplama merkezleri kurulması ve modernize edilmesidir. Ayrıca IPARD 2 5. Çağrı ile peynir altı suyu işleyen işletmelerin kurulumuna da destek verilmeye başlanmıştır.

Proje toplam bütçesi; Süt işleyen işletmeler ve peynir altı suyu işleyen işletmeler için en az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur. Süt toplama merkezleri için en az 30.000 € en fazla 1.000.000 € dur.

Kırmızı Et ve Kırmızı Et Ürünleri alt sektörleri; Kesimhane ve parçalama tesislerinin kurulması ile İşleme tesislerinin modernize edilmesidir. Proje toplam bütçesi; en az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur.

Kanatlı Eti ve Kanatlı Eti Ürünleri alt sektörleri; Kesimhane, işleme, parçalama tesislerinin modernize edilmesidir. Kesimhane ve parçalama tesisi yeni tesis başvuruları sadece Mersin, Çankırı ve Kastamonu illerinde yapılabilmektedir.

Proje toplam bütçesi; En az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur.

Su Ürünleri alt sektörleri; Su ürünleri ve balık yağı üretimi tesislerinin kurulması ve modernize edilmesidir.

Proje bütçesi: En az 30.000 € en fazla 1.500.000 € dur.

Meyve ve Sebze alt sektörleri; Soğuk hava deposu ve paketleme tesislerinin kurulması ve modernize edilmesidir.

Proje bütçesi: En az 30.000 € en fazla 1.250.000 € dur.

Yukarıda bahsedilen proje türleri için TKDK tarafından belirlenen hibe destek oranı % 40 tır. Üretici örgütleri için ise hibe destek oranı % 50 dir. Proje kapsamında yapılacak olan atık su artıma ve atık yönetimi ile ilgili harcamaların hibe oranına ise % 10 ilave edilerek bu oran % 50 ve % 60 a ulaşmaktadır. Proje kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetinin olması da yatırım masraflarını azaltmakta önemli bir faktördür. Yatırım kapsamında hayata geçirilecek tesisin kurulu gücü kadar elektrik üretilmesi için de hibe desteği verilmektedir. Bununla birlikte proje uygulama aşamasında kurum ile sözleşmesi olan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli kredilerin kullanılması da mümkündür. Proje kapsamında ihtiyaç duyulması halinde  Kredi Garanti Fonu desteklerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Destek Kapsamındaki İller; Ankara, Giresun, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Burdur, Erzincan, Samsun, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, Van, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa.

PERS DANIŞMANLIK