Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Bu teşvik ile potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir bölümünün karşılanması amaçlanmıştır.

Teşvik dört başlıkta uygulanmaktadır:

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB’ler), yazılım şirketleri Destek Tamamen Yurtdışı Pazarlara Yöneliktir.

 1. A) Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi
 • Amaç: Şirketler tarafından; ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanması söz konusudur.
 • Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 adet yurtdışı pazar araştırması gezi projesi desteklenir.
 • Yurtdışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler % 70 oranında ve gezi başına en fazla 5 bin dolara kadar desteklenir.
 • Ekonomi Bakanlığı hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.

Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir.

Destek Kapsamında

 1. a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 doları, proje başına da araç kiralama ücreti
 2. b) Konaklama: Şirket başına günlü 150 doları geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri
 • Söz konusu proje için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir.
 • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet pazar araştırması projesi desteklenir.
 • Bir pazar araştırması projesi tek bir ülkede yapılacağı gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.
 • Yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.
 1. B) Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Amaç: Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları, istatistikler ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler karşılanır.

Destek Kapsamında Karşılanan Harcamalar:

Uygun Görülen

 1. a) Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile
 2. b) Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri.

Destek Miktarı:

Şirketler için % 60, İşbirliği Kuruluşları için % 75 oranında yıllık en fazla 200 bin dolara kadar ödeme yapılır.

Süre: Bir firma en fazla 3 yıl yararlanabilir.

 • Satın alınacak raporların güncel olması (en fazla 2 yıllık) ve Bakanlıktan ön onay alınması da gerekmektedir.
 • Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.
 1. c) İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alım Desteği
 • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500 bin dolarına kadar desteklenir.
 • İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3 milyon dolarına kadar desteklenir.
 1. C) İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alım Desteği
 • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.
 • Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.
 • Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.
 • Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2023 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir.
 1. C) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti

Programlarının Desteklenmesi

Amaç: Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerinin karşılanmasıdır.

 • Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.
 • Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve program başına 150 bin dolara kadar desteklenir.
 • Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.

 Destek Kapsamında Karşılanan Harcamalar:

 1. a) Ulaşım: Sektörel ticaret kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi ve otobüs bileti ücretleri
 2. b) Konaklama: Şirket başına günlük 150 doları geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri.

 c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

 • Tercümanlık gideri
 • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı
 • yerlerin kiralama giderleri
 • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri
 • Halkla ilişkiler hizmeti gideri
 • Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili Organizatör kuruluş tarafından program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce program taslağı ve tahmini bütçesiyle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunması gerekir.

 1. D) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği
 • Amaç: Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan
 • e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.
 • E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için % 70 oranında ve yıllık en fazla 10 bin dolara kadar
 • Şirketler bu destekten en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihidir.
 • Bir şirket bu destekten en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için destek alabilir
 • E-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteğinden faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde hizmet veren internet sitesi olması zorunludur.
 • E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

Uygulamacı Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü

PERS DANIŞMANLIK