Faiz Desteği Ve Faizsiz Kredi Desteği

Amaç: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin ve SDŞ’lerin yurtdışı pazar paylarını artırmaları ve ürün tanıtımı yapmak için yurt dışında şirket kurma, depomağaza açma ve işletmelerinden doğacak giderlerin karşılanmasıdır.

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, SDŞ’ler. Destekten 4 yıl süreyle en fazla 25 birim faydalanabilir.

Sağlanan Destek:

 • Mağazaların Desteklenmesi
 • Ofis ve Showroomların Desteklenmesi
 • Depoların Desteklenmesi
 • Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 Desteğin Kapsamı:

 1. Mağazaların Desteklenmesi
 • Sınai/Ticari Şirketler ile İşbirliği Kuruluşları:

Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120 bin dolar

 • Ticari Şirketler:

Kira giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar

 1. Ofis, Showroom, Depo, -Ürün Teşhir Serası/Tarlası*- ve

Reyonların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari Şirketler İşbirliği Kuruluşları:

Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar

 • Ticari Şirketler:

Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolar

*Yalnızca Sinai ve Ticari İşletmeler ile İşbirliği Kuruluşlar için

III. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 • Yurt dışı Birimi Bulunan Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60

oranında ve yurtdışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin      dolara kadar

 • Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolara kadar desteklenir.

Yurt dışı Birimi Bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250 bin dolara kadar desteklenir.

 1. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolara kadar desteklenir.

 1. Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi
 • Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için; TİM tarafından, TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket tarafından, TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından, bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.
 • Türkiye Ticaret Merkezlerinin brüt kira giderleri (net kira ve vergiler) %60 oranında ve Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon dolara kadar desteklenir. Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması durumunda, satın alma bedelinin %60’ı en fazla 6 milyon dolara kadar desteklenir.
 • Türkiye Ticaret Merkezinin yurt dışı tanıtım harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolara kadar desteklenir.
 • Türkiye Ticaret Merkezinde İşletici Şirket tarafından, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti, %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 500 bin dolara kadar desteklenir.
 • Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. Destek süresi, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

Destek Süresi ve Limitler:

 • Kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince
 • İlk destek ödemesine esas teşkil eden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) yıl süresince
 • İlk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korunmasına ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) yıl süresince
 • Şirketler en fazla 25 adet yurtdışı birim için yararlandırılır.
PERS DANIŞMANLIK