BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

 

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 

UYGULAMALAR

 

 • 06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 

 • Genel Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3- Öncelikli Yatırımların Teşviki 4- Stratejik Yatırımların Teşviki

 

·       Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği*
Faiz veya Kar Payı Desteği **
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***
 • Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlara sağlanır.

** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

 

 

·       31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo  aşağıda sunulmuştur:

 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkâri
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat
Sivas
8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL

 

 

 

 • 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

 

 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
Konya Uşak Malatya Tokat Muş
Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
Sakarya Sivas Yozgat Şanlıurfa
Yalova Şırnak
Van
9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL

 

 

 • Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
  • ve 2. bölgelerde 1 milyon TL,
  • , 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

 

DESTEK UNSURLARI

 

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 

Faiz veya Kâr Payı Desteği:

Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

 

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

 

Katma Değer Vergisi İadesi:1

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 

 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

 

 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

Destek Unsurları BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
 

Vergi İndirimi*

Yatırıma Katkı Oranı* (%) OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği**  

Destek Süresi

OSB ve EB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
OSB ve EB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR
 

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi  

YOK

 

YOK

3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi

1 2017-2021 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

 

 

oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

** Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

 

 

 ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,
 • Madencilik yatırımları,
 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • Savunma sanayi yatırımları,
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
 • 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

 

 

 • Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

oDirekt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

oLisanslı depoculuk yatırımları.

oNükleer enerji santrali yatırımları.

oBelirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.

oİstanbul ili hariç olmak üzere asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri  yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.

oÇevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

oSağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

oAsgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

oAsgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.

 

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

 

Destek Unsurları Destek Oran ve Süreleri*
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
 

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%) 40**
Vergi İndirimi (%) 80**
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
 

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi 5 puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan
 • 1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için Bölge desteği, 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği

**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

 

 

 

 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 • Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması.

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar da stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebilecektir.

 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

 

BÖLGELER
I II III IV V VI
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı* (%) 50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  

Destek Süresi

 

7 yıl (6. bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi VAR
 

Faiz veya Kar Payı Desteği

 

İç kredi

5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan
 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar) Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6.Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar)
KDV İadesi VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

 

Destek Unsurları

 • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022  tarihleri arasında  gerçekleştirilecek  yatırım  harcamaları için  yatırıma   katkı

 

 

oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

**TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda ürün yüksek teknolojili ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanabilir.

 

 

 ALT BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA

 

 • Aşağıda belirtilen yatırımlara, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından alt bölgelerde sağlanan daha avantajlı destekler sağlanacaktır:

 

 • Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar veya imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar,
 • Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar.
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları ise; İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve bölgede gerçekleştirilecekler 4. Bölge desteklerinden, 4., 5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecekler ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır. Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.
 • 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin Karar eki EK-7’de yer alan ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar;
 • İlçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden;
 • Bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.
  • 5 inci bölge illerinin;

✓ EK-7’de yer alan ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler,

✓ Bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlara  ise  sigorta primi işveren  hissesi

desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmesi, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmesi suretiyle 6 ncı bölge destekleri uygulanır.

 • Bu uygulamalar kapsamında gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteği

 

 

 

 

 

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alt bölge desteklerinden faydalanacak ilçelere ilişkin Karar eki EK-7:

 

 

Ankara

Çamlıdere
Bala
Haymana
 

 

 

 

Adana

Yumurtalık
İmamoğlu
Karataş
Karaisalı
Tufanbeyli
Aladağ
Feke
Saimbeyli
 

 

 

Afyonkarahisar

Kızılören
İhsaniye
Bayat
Sinanpaşa
Hocalar
Çobanlar
 

 

 

Aksaray

Ortaköy
Sarıyahşi
Eskil
Ağaçören
Güzelyurt
Gülağaç
Amasya Göynücek
Hamamözü
Antalya Gündoğmuş
 

 

 

 

 

Aydın

Kuyucak
Germencik
Karacasu
Sultanhisar
Köşk
Buharkent
Yenipazar
İncirliova
Bozdoğan

 

 

Koçarlı
Karpuzlu
 

 

 

 

Balıkesir

Savaştepe
Dursunbey
Sındırgı
Havran
Kepsut
İvrindi
Balya
Bartın Kurucaşile
 

Bilecik

Gölpazarı
İnhisar
Yenipazar
 

 

 

Bolu

Yeniçağa
Mudurnu
Göynük
Seben
Kıbrısçık
Dörtdivan
 

 

 

Burdur

Kemer
Ağlasun
Cavdır
Çeltikçi
Yeşilova
Altınyayla
 

Bursa

Harmancık
Keles
Büyükorhan
Çanakkale Bayramiç
Yenice
Çankırı Bayramören
 

 

 

Çorum

Ortaköy
Boğazkale
Uğurludağ
Mecitözü
Bayat
Laçin
Denizli Babadağ
Kale

 

 

Beyağaç
Baklan
Güney
Çameli
 

 

Düzce

Çilimli
Kaynaşlı
Cumayeri
Gölyaka
Yığılca
 

 

Edirne

Enez
İpsala
Meriç
Lalapaşa
 

 

 

 

Elazığ

Kovancılar
Karakocan
Alacakaya
Maden
Palu
Baskil
Sivrice
Arıcak
 

Erzincan

Otlukbeli
Tercan
Çayırlı
 

 

 

 

Erzurum

Horasan
Hınıs
Şenkaya
Çat
Köprüköy
Tekman
Karaçoban
Karayazı
 

Eskişehir

Alpu
Günyüzü
Han
 

 

Gaziantep

Nizip
İslahiye
Oğuzeli
Nurdağı

 

 

Karkamış
Araban
Yavuzeli
 

 

 

Hatay

Arsuz
Reyhanlı
Yayladağı
Hassa
Kumlu
Altınözü
 

 

Isparta

Şarkikaraağaç
Aksu
Gelendost
Sütçüler
 

İzmir

Bayındır
Beydağ
Kiraz
 

 

Karabük

Eskipazar
Yenice
Ovacık
Eflani
 

 

Karaman

Kazımkarabekir
Başyayla
Sarıveliler
Ayrancı
 

 

 

 

Kastamonu

Daday
Cide
İhsangazi
Hanönü
Azdavay
Pınarbaşı
Şenpazar
Doğanyurt
 

 

 

 

Kayseri

İncesu
Felahiye
Yahyalı
Bunyan
Yeşilhisar
Pınarbaşı
Sarıoğlan

 

 

Tomarza
Sarız
Akkışla
 

 

 

Kırıkkale

Karakeçili
Delice
Keskin
Sulakyurt
Balışeyh
Celebi
 

Kırklareli

Demirköy
Pehlivanköy
Kofçaz
 

 

Kırşehir

Akpınar
Çiçekdağı
Boztepe
Akçakent
Kilis Musabeyli
Polateli
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konya

Kulu
Sarayönü
Hadim
Taşkent
Güneysınır
Hüyük
Kadınhanı
Doğanhisar
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Bozkır
Derebucak
Altınekin
Çeltik
Yunak
Derbent
Halkapınar
Emirgazi
Ahırlı
Kütahya Domaniç
Hisarcık

 

 

Şaphane
Pazarlar
Dumlupınar
Altıntaş
Çavdarhisar
Aslanapa
 

 

 

 

 

Malatya

Hekimhan
Doğanşehir
Akçadağ
Yazıhan
Doğanyol
Arguvan
Kuluncak
Kale
Pütürge
 

 

Manisa

Saruhanlı
Köprübaşı
Ahmetli
Gölmarmara
Selendi
 

Mersin

Aydıncık
Mut
Gülnar
Muğla Seydikemer
Nevşehir Derinkuyu
Acıgöl
Niğde Altunhisar
Çiftlik
Osmaniye Sumbas
 

 

 

 

Rize

Hemşin
Güneysu
İyidere
Derepazarı
İkizdere
Kalkandere
Çamlıhemşin
 

Sakarya

Kaynarca
Ferizli
Karapürçek

 

 

Taraklı
 

 

 

 

Samsun

Kavak
Havza
Alacam
Yakakent
Vezirköprü
Salıpazarı
Asarcık
Ayvacık
Sinop Dikmen
 

 

 

 

 

Sivas

Akıncılar
Zara
Gölova
Kangal
Ulaş
Altınyayla
Hafik
Yıldızeli
Koyulhisar
 

 

 

 

Trabzon

Çarşıbaşı
Araklı
Şalpazarı
Dernekpazarı
Tonya
Köprübaşı
Hayrat
Düzköy
 

Uşak

Banaz
Karahallı
Sivaslı
Yozgat Aydıncık
Zonguldak Kilimli
Gökçebey

 

PERS DANIŞMANLIK