Ar-Ge İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destekleme Programı

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI  DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI

(%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Nitelikli Personel Giderleri Desteği 200.000 100
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği 100.000 75
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 75
Diğer Giderler Desteği

(Toplam Üst Limit 50.000 TL)

Proje Danışmanlık Desteği 20.000  

75

Eğitim Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 10.000
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği

Ziyareti Desteği

20.000
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği 5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

PERS DANIŞMANLIK