Duyurular

Check out our Latest News!

Ekim 2020

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

 300.000₺ ye kadar geri ödemesiz, 700.000₺'ye kadar geri ödemeli olmak üzre toplam 1.000.000₺'ye kadar destek! Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.   Proje Süresi En az 8 En Fazla 36 Ay (+4) Ay Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL Proje Destek Oranı  %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek...

İleri Girişimci Destek Programı (Destek Turarları)

TEK UNSURU DESTEK TUTARI Kuruluş Desteği Gerçek kişi işletme 5.000 TL Sermaye şirketi işletme 10.000 TL Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği* Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL, Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL, Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,   Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği 10.000 TL Performans Desteği** Birinci Performans Dönemi*** - 180-539 gün ise 5.000 TL - 540-1079 gün ise 10.000 TL - 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL İkinci Performans...

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan Girişimciler Program ile KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin kurduğu işletmelerin ilk dönemlerinde karşılaşacakları maddi yükü hafifleterek ayakları üzerinde kalmaları amaçlanmaktadır. Girişimcinin kurduğu işletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalıdır. Girişimcinin, işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan sürede başka bir işletmenin hem gerçek kişi olarak sahibi, hem de...

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla 1 Milyon 500 Bin TL bütçeli 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanına çıktı. Fizibilite Desteği, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu...

PERS DANIŞMANLIK