Turqualıty Desteği

Amaç: Markalaşma bilinci ve sürecinin hız kazanması, olumlu Türk malı imajının sağlanması ve yerleştirilmesi ve Türk mallarının dış pazara girişi ve tutunmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Yararlananlar: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri ve Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler.

Destek Süresi: Marka Destek Programı: 4 yıl

TURQUALITY Destek Programı: 5 yıl

Destek Oranı: Şirketler: % 50

İhracatçı Birlikleri: % 80

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi: Teşviğin türüne göre 6 ve 18 aylık sürelerdir

Desteğin Kapsamı:

 1. İhracatçı Birlikleri

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım, reklam ve pazarlama harcamaları % 80 oranında ve yıllık en fazla 250 bin dolara kadar desteklenir.

 1. Üretici Dernekleri ve Birlikleri

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım, reklam ve pazarlama harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar desteklenir.

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’ler

 1. Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50 bin dolar
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300 bin dolar
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurt dışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 500 bin dolar
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 400 bin dolar
 • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200 bin dolar
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200 bin ABD Doları
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliği gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50 bin ABD Doları
 • Franchise vermesi halinde franchising ile yurtdışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50 bin ABD Doları, kira giderleri için 2 (iki) yıl süresince en fazla 100 bin ABD Doları olmak üzere toplam 10 mağaza
 • Yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine dahildir.)
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, kalite kontrol sistemi, stratejik pazarlama, vb. konularda satın alınacak danışmanlık giderleri ile bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünleri için yıllık en fazla 500 bin doları
 • Destek kapsamına alınan marka ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket tarafından istihdam edilen endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri (en fazla 3 kişi) yıllık en fazla 200 bin doları desteklenir.
 1. b) TURQUALITY Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkinharcamaları ile TURQUALITY sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları
 • TURQUALITY sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef (en fazla 5 kişi) giderleri
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
 • Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (en fazla 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri mağaza başına en fazla 200 bin dolar
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri
 • Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları
 • Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 100 bin dolar, kira gideri mağaza başına en fazla yıllık 200 bin dolar ve mağaza başına en fazla 2 (iki) yıl olmak üzere toplamda 100 mağazaya kadar
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, kalite kontrol sistemi, stratejik pazarlama, vb. konularda satın alınacak danışmanlık giderleri ile bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünleri desteklenmektedir.
PERS DANIŞMANLIK