Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

  • İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla bir milyon dolar,
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250 bin dolar,
  • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150 bin dolar olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.
PERS DANIŞMANLIK