Tasarım Desteği

Amaç: Tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Yararlananlar: İşbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler

Destek Süresi:

 Tasarım Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl

Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında

Destek Oranı: % 50

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Desteğin Kapsamı

 1. Tasarımcı Şirketlerin Desteklenmesi
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında

değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, vb.);

 –Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar

-Brüt kira giderleri ve  bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar
 • İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, bunların güncellenmesi, idamesi vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar desteklenir
 1. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon vb.);

 –Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin doları

Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin   dolar

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar
 • İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, bunların güncellenmesi, idamesi, vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar

III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar tutarında desteklenir.

 • Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 30 (otuz) adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık bin beşyüz doları aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin Birliklerin gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenir.
PERS DANIŞMANLIK