Tarım-Çevre İklim ve Organik Tarım Tedbiri

Tarım Çevre İklim ve Organik Tarım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD programı çerçevesinde Tarım Çevre İklim ve Organik Tarım tedbiri ile yeni bir destekleme başlatmıştır. Bu tedbir aday ülkelerde pilot düzeyde uygulanmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olarak taahhütte bulunan çiftçilere %100 oranında hibe verilmektedir. Alt tedbirler aşağıdaki gibidir;

  • Beypazarı ilçesinde uygulanmak üzere Toprak örtüsü yönetimi toprak erozyonu kontrolü,
  • Polatlı ilçesinde uygulanmak üzere Biyoçeşitlilik – Toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi,
  • Organik tarım yöntemlerinin tanıtılmasına ve sürdürülmesine destek,
  • Su koruma.

Organik tarım yöntemlerinin tanıtılmasına ve sürdürülmesine destek ve su koruma projeleri için pilot ilçeler seçim aşamasındadır.

PERS DANIŞMANLIK