Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)

Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)

600.000 TL’ye kadar Geri Ödemesiz 1.400.000 TL’ye kadar Geri Ödemeli Olmak Üzere

2.000.000 TL ‘ye kadar destek!

Ulusal öncelikli alanlarda projenizle destek alın

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

(Bu destek programı, Proje Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

Proje Süresi
En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek – En fazla 600.000 TL
Geri Ödemeli Destek – En fazla 1.400.000 TL
Proje Destek Oranı
 %60  (personel hariç)

Hizmet giderleri için: Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Makine – teçhizat ve yazılım giderleri için:

– Geri ödemeli destek oranı ile finansal kiralama oranı (%60 x %70 x finansal kiralama oranı) üzerinden finansal kiralama masrafına geri ödemesiz destek verilir.

– Geri ödemesiz destek oranı (%60 x %30) üzerinden finansal kiralama peşinat bedeline geri ödemesiz destek verilir.

Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.
PERS DANIŞMANLIK