İstihdam Yardımı

Amaç: SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Yararlananlar: SDŞ statüsünü haiz şirketler

Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için bir defa destek sağlanmasıdır.

Sağlanan Destek: SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli;

  • Yöneticinin toplam azami 18 bin dolar karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i
  • Elemanların toplam azami 9 bin dolar karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i
PERS DANIŞMANLIK