Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirmesi ve İş Geliştirme

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü ile TKDK, IPARD programı aracılığıyla kırsal alanlarda yapılacak birçok alt sektör yatırımlarına hibe desteği vermektedir. Bu sektörler aşağıda açıklanmıştır;

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması sektöründe destek verilen alt sektörler; Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Mantar ve Misel ile Fide ve Fidan Yetiştiriciliği için tesis kurulması ve modernizasyon yapılması şeklindedir.

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Pazarlanması sektöründe destek verilen alt sektörler; Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri, Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi tesisi kurulması ve modernizasyon yapılmasıdır.

Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri sektöründe destek verilen alt sektörler; Zanaatkarlık, Katma Değerli Yöresel Ürünler üretim tesisleri kurulması ve modernizasyon yapılmasıdır.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektöründe destek verilen alt sektörler; Konaklama, Yeme İçme Tesisleri, Rekreasyon Faaliyetleri, Konaklama ve Yeme İçme, Konaklama ve Yeme İçme, Konaklama ve Rekreasyon Faaliyetleri, Yeme İçme Tesisleri ve Rekreasyon Faaliyetleri, Konaklama Yeme İçme ve Rekreasyon Faaliyetleri tesislerinin kurulması ve modernizasyon yapılmasıdır.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektöründe; Kültür Balıkçılığı Yetiştiriciliği tesislerinin kurulması ve modernizasyon yapılması projeleridir.

Makine Parkları sektöründe; Üretici örgütlerinin kırsal alanlarda kuracakları makine parkları hibe destek kapsamındadır.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları sektöründe destek verilen alt sektörler; Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri, Rüzgar Enerji Santralleri, Biyokütle Enerji Santralleri, Jeotermal Enerji Santralleri, Mikro kojenerasyon Sistemleri kurulması şeklindedir.

Yukarıda açıklanan sektör ve alt sektörler için belirlenen IPARD proje bütçesi en az 5.000 € en fazla 500.000 € olarak belirlenmiştir. Proje bütçesinin %55 ile % 65 i TKDK IPARD tarafından hibe olarak verilmektedir.

Hibe oranları Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde %65, destek kapsamındaki diğer 27 ilde %55 tir.

Proje kapsamında harcamalar için Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti uygulanmaktadır.  Proje uygulama aşamasında Ek finansmana ihtiyaç duyulması halinde TKDK ile sözleşmesi olan  bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli kredilerin kullanılması da mümkündür. İsteyen girişimciler  Kredi Garanti Fonu desteklerinden de yararlanabilmektedirler. IPARD projesi ile, Yenilenebilir Enerji yatırımları haricindeki diğer yatırım türlerinde de tesisin kurulu gücü kadar yenilenebilir enerji üretmek için aynı hibe oranı ile destekten faydalanılabilir

PERS DANIŞMANLIK