Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Amaç: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir harcamaların desteklenmesi.

Yararlananlar: Ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Kapsamı: ISO 9000 serisi, ISO 14000, CE İşareti, Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri, Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuvar Analiz Raporları

Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya Akretide edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.

Başvuru Süresi: Destek başvuruları; desteğe konu olan belge veya sertifikanın düzenleme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) yapılmalıdır.

Destek Kalemleri:

  • Müracaat ve doküman inceleme
  • Belgelendirme tetkik
  • Yıllık belge kullanımı
  • Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler
  • Kayıt ücreti
  • Analiz
  • Akreditasyon ücreti
  • Sağlık sertifika ücreti vb.

Sağlanan Destek: Her bir belge, sertifika ve analiz raporları başına % 50 oranında ve en fazla 25 bin dolara kadar desteklenir.

 

PERS DANIŞMANLIK