Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımları

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI
Destek Tutarı Üst Limiti: 1 milyon dolardır.
Destek Süresi: Azami destek süresi 2 yıldır.

II. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği
Amaç: Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası
karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken tedbirleri tespit
eden projelerin desteklenmesidir.
Destek Tutarı Limiti: 100 bin dolardır.
Destek Süresi: Azami destek süresi 1 yıldır

III. Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler a) EUREKA
(Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik
projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programı) projelerinin süre
kısıtlaması olmaksızın Ar-Ge harcamalarının % 50’si oranında; bu kapsamda
üniversitelerin yapacakları harcamaların 100 bin dolara kadarı,
b) Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin Ar –
Ge harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.

PERS DANIŞMANLIK