Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımları Projelere Sermaye Desteği Sağlanması

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI PROJELERE SERMAYE
DESTEĞİ SAĞLANMASI

Sağlanan Destek: Projenin % 50’sine kadar
Başvuru Mercii: TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Yetkili Kuruluş: Ekonomi
Bakanlığı Yararlananlar: Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar ile
sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün
kuruluşlar
 Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği
Amaç: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet
gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin
araştırılması ve geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerine destek sağlanmasıdır.

 

PERS DANIŞMANLIK